Become our partner

The technology behind NIPT by GenePlanet is offered in over 52 countries worldwide. You too can become a NIPT by GenePlanet provider. If you have any questions about NIPT by GenePlanet, please contact us on [email protected].

Contact us by email or phone.

Our sales representative will explain the possibilities of partnership.

You will receive blood collection kits.

Follow the instructions that are a part of every blood collection kit.

Contact us

If you have any questions about the NIPT by GenePlanet test, please contact us using the form below or e-mail us at [email protected].

Kjo fushë është e nevojshme.
Kjo fushë është e nevojshme.
Kjo fushë është e nevojshme.
Kjo fushë është e nevojshme.

Gjatë kohës së pandemisë (coronavirus) COVID-19, testimi dhe mostra e analizave mbetet e sigurtë dhe nuk përmban ndonjë rrezik për fetusin.

Na kontaktoni, ne kemi kënaqësinë t’ju ndihmojmë të gjeni klinikën më të afërt të hapur.

Kjo fushë është e nevojshme.
Kjo fushë është e nevojshme.
Kjo fushë është e nevojshme.